Gulfamana flash websites
Image default
Business / Construction and Maintenance

Vergunning nodig of niet bij een dakkapel?

Nederland is een land met veel regels en wetten. Vaak geeft dat houvast, soms zitten ze een beetje in de weg. Heb je bij de plaatsing van een dakkapel een vergunning nodig? In sommige gevallen wel, zoals bij een monumentaal pand, maar in de meeste gevallen gelukkig niet. Op deze pagina geven we meer informatie over vergunningen voor de bouw van dakkapellen en de mogelijkheden die je als huiseigenaar hebt.

Dakkapel zonder vergunning

Zolang je niet woont in een monumentaal pand is de kans groot dat je zonder vergunning aan de slag kunt gaan. Wanneer de dakkapel zich op een normale plek bevindt zal er doorgaans ook geen negatieve beslissing volgen vanuit de gemeente. Wanneer de dakkapel aan de achterzijde van de woning wordt geplaatst is deze in de meeste gevallen vergunningsvrij. Vraag het voor de zekerheid na bij de gemeente om later problemen en discussie te voorkomen.

Omgevingsvergunning

In oktober 2010 is de bouwvergunning omgedoopt tot omgevingsvergunning. Deze vergunning valt onder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht ofwel WABO. De regels worden voornamelijk door de gemeente bepaald, de laatste jaren zijn de regels in de meeste gevallen minder streng geworden. Denk aan voorwaarden op het gebied van afmetingen en de plek op de woning waar de dakkapel wordt geplaatst. Hoewel de regels wat soepeler zijn dan vroeger zijn ze nog steeds strenger dan bij onze buren in België.

Zaken om rekening mee te houden

Hier zijn vijf aandachtspunten die je niet mag vergeten voordat je besluit een dakkapel te laten plaatsen:

  1. Een Prefab dakkapel kan sneller worden geplaatst met minder overlast voor de omgeving.
  2. Bij een monumentaal pand gelden er afwijkende en strengere regels dan bij reguliere woningen.
  3. Houd er rekening mee dat de dakkapel geen overlast veroorzaakt voor de buren of de omgeving, bijvoorbeeld door obstructie van het zicht of bij overhellende constructies.
  4. Ga er niet zomaar van uit dat je een dakkapel mag bouwen zonder eerst navraag te doen bij de gemeente. Een simpel telefoontje kan al veel problemen besparen.
  5. Vergunningvrij staat niet gelijk aan regelvrij. Je moet je altijd aan bepaalde regels houden, ook wanneer je geen vergunning nodig hebt.

 

Wanneer mag je een dakkapel bouwen zonder vergunning?

In november 2014 zijn de regels versoepeld wat in veel gevallen betekent dat je een dakkapel kunt plaatsen zonder vergunning. Wanneer het een voordakvlak betreft, of op een zijdakvlak dat naar een openbaar toegankelijk gebied is gekeerd mag je zonder vergunning een dakkapel plaatsen wanneer:

  • Er door de gemeente geen eisen gesteld zijn aan het bestemmingsplan op die plek.
  • Er voldaan wordt aan de vergunningsvrije afmetingen.
  • Het een welstandsvrije woning betreft.
  • Het dak bovenop plat is.
  • De dakkapel niet geplaatst wordt op een tijdelijke woning zoals een woonwagen of vakantiehuis.

De toegestane afmetingen zijn op te vragen bij de gemeente, de aannemer kan ook advies en informatie geven over de mogelijkheden bij het plaatsen van een dakkapel. Wanneer er een vergunning nodig is, of wanneer er een toetsing moet plaatsvinden houd dan rekening met een wachtperiode die per gemeente sterk kan afwijken.

http://www.schipperkozijnen.nl/dakkapellen