Gulfamana flash websites
Image default
Business / Construction and Maintenance

Digitale refractometer

Wilt u het proces voor kwaliteitsbepaling van fruit vereenvoudigen? Als kwaliteitsmanager van een fruithandelaar of teler wilt u graag snel en eenvoudig op een efficiënte manier diverse kwaliteitsindicatoren van het fruit kunnen meten die essentieel zijn voor het bepalen van de juiste kwaliteit. Door te meten of het fruit aan de kwaliteiteisen voldoet die vooraf gestelt zijn, kan men het juiste oogsttijdstip bepalen. Om het rijpingsproces efficiënter te maken, uitval te reduceren en de kwaliteit van het fruit in de schappen in de winkel te verbeteren dienen er continu kwaliteitscontroles uitgevoerd te worden. 

Eén van de kwaliteitsindicatoren is het meten van de Brix-waarde. Met de Brix-waarde wordt het suikergehalte in het fruit gemeten en wordt het resultaat berekend in percentage Brix. Over het algemeen geldt, hoe hoger de Brix-waarde des te beter de kwaliteit van het fruit. Op basis van de meetresultaten kunt u bepalen of het fruit geschikt is voor opslag en transport. Om dit volledige proces te vereenvoudigen is een digitale refractometer de geschikte oplossing!

Digitale refractometer voor fruittelers

Welk product ook gemeten dient te worden, de Pal- refractometers van Atago bieden voor iedere toepassing de gewenste oplossing. Het is noodzakelijk om vooraf de juiste refractometer te bepalen. Elk product heeft namelijk haar eigen concentratie en de verschillende schaalverdelingen en percentage Brix. Daarom is het belangrijk om een weloverwogen keuze te maken. Fruittelers kunnen het best gebruik maken van de Atago Pal-1 refractometer. De Pal-1 is een zeer compacte en waterdichte digitale refractometer met een meetbereik van 0,00% tot 53,00% Brix.

Werking digitale refractometer

Met ongeveer 3 druppels van het te meten product kan de suikergehalte binnen enkele seconden berekend worden. De Brix-waarde zal tot op 1 cijfer achter de komma weergegeven worden in het display. In tegenstelling tot een analoge refractometer hoef je bij de digitale refractometer niet door een oculair te kijken. Dit maakt het mogelijk om uiterst efficiënt te werken. Behalve de hoge mate van nauwkeurigheid is het meetinstrument door de waterdichte behuizing onder stromend water af te spoelen, waardoor u snel nieuwe metingen kan uitvoeren voor een reproduceerbaar meetresultaat.

https://webshop.gullimex.com/nl-NL/Webshop/Producten/Food/Refractometers.aspx