Gulfamanaflashwebsites

Iedereen is wel eens ziek, maar wanneer het ziek zijn langdurige vormen aanneemt, is een arbeidsdeskundig onderzoek zeker aan te raden. Want rustig afwachten totdat een medewerker die zich ziek heeft gemeld, weer aan de slag gaat, is in feite geen optie. Want ziek zijn kost geld. Helaas. Denk maar eens aan planningen die niet worden gehaald, gemaakte afspraken moeten worden afgezegd, er moet vervanging worden geregeld. Niet elke medewerker is zich daarvan bewust, maar een werkgever wel. Een arbeidsdeskundig onderzoek brengt helderheid in dit soort precaire situaties. Je kunt niet voorkomen dat mensen ziek worden, maar je kunt wel een gerichte keuze maken in het zoeken naar een oplossing voor de te ontstane problemen. Problemen die onlosmakelijk het gevolg kunnen zijn van ziekteverzuim.

Zie een arbeidsdeskundig onderzoek als iets positiefs

Een arbeidsdeskundig onderzoek van ADXpert zorgt ervoor dat tijdens (langdurige) ziekte van een medewerker door actie te nemen de situatie positief beïnvloed kan worden. De werkgever kan door begrip te tonen voor de ongemakkelijke situatie laten blijken dat de zieke medewerker ertoe doet. Doordat de zieke gemist wordt, maar het is ook belangrijk om tijdig te signaleren dat er rede tot zorgen is. Al kunt u als werkgever zeker niet bepalen of iemand daadwerkelijk ziek is of een spelletje met u speelt.

Re-integratie

U kunt een bedrijfsarts inschakelen die u informeert over de verwachte duur van het ziekteverzuim en wat de mate van verzuim zal zijn. Deze informatie wordt gebruikt om een re-integratieplan op te stellen. Daarom wordt tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek o.a. het medisch dossier geraadpleegd om te bepalen welk traject er door de arbeidsdeskundige op enig moment ingezet gaat worden. Re-integratie 1e spoor of re-integratie 2e spoor. De professionals van ADXpert bekijken welke mogelijkheden de zieke medewerker heeft om terug te keren naar zijn of haar eigen functie al dan niet aangepast aan de omstandigheden of een andere functie binnen hetzelfde bedrijf. Mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn, wordt gekeken naar een nieuwe functie bij een ander bedrijf.


Heeft u te maken met (veel) ziekteverzuim? Neem dan gerust contact op met ADXpert voor het maken van een afspraak om te bekijken welke mogelijkheden zij voor u en uw medewerkers kunnen inzetten.